EUs afvisning af Safe Harbor-aftalen - et wakeup-call til dansk erhvervsliv

[fa icon="calendar"] 18/12/2015 13.02 / Skrevet af Lars Lastein

IMG_5712.png

Internationale reguleringer skaber usikkerhed for et stadig mere it-afhængigt erhvervsliv. Lars Lastein, salgs- og marketingdirektør i GlobalConnect A/S, forklarer, hvorfor man stadig skal tænke lokalt, når man lægger sin it-outsourcing-strategi – også selvom man har globale ambitioner.

Det er en ny virkelighed for it- og telebranchen…

Erhvervslivet står over for den mest hurtigkørende kreative destruktion nogensinde. Det kræver hurtig omstilling. Derfor er it-outsourcing, i dag det væsentligste forretningsområde på markedetDerudover er det blevet meget internationalt. Hvor det tidligere har det været muligt at definere et dansk afgrænset it- og telemarked, ser vi i dag verden for os. Vi oplever i stadig større grad, at vi er del af et internationalt udsnit af leverandører, når der skal finde samarbejdspartnere, og vi bliver inviteret med i udbudsrunder”, forklarer Lars Lastein. 

… men også for virksomhederne, der skal outsource, ser tingene anderledes ud

”Men det vi også oplever er, at virksomhederne i større grad har fokus på, at deres forretning skal hvile på et solidt fundament, når de begynder overvejelserne – eller genovervejelserne – omkring outsourcing af it. Det lyder måske banalt, men man lader ikke prisen alene definere samarbejdspartneren. Det er en klar udvikling fra den første bølge af it-outsourcing; I takt med at virksomhederne indser, hvor afhængige de er blevet af deres it-infrastruktur, så er de også blevet meget mere opmærksomme på de øvrige aspekter, og omkostningerne ved omlægning af it-driften er ikke længere det primære".

"Når man, som GlobalConnect, driver store dele af virksomheders it-infrastruktur, så står man også med ansvaret for en stor del af deres forretning. En betingelse ved outsourcing er derfor tryghed. Tryghed handler om tilliden til at man bliver håndteret rigtigt som kunde, og at man også føler at man kan komme ud af samarbejdet igen. Og så er sikkerhed en meget vigtig faktor. Sikkerhed for at data opbevares korrekt i forhold til at kunne rekonstruere, hvis nødvendigt, men også korrekt i forhold til branchespecifikke krav og reguleringer”.

Internationale reguleringer skaber røre i vandene

”Senest har vi med afgørelsen mod Facebook set, at virksomheder skal til at have meget mere vished for, hvor i verden deres data faktisk er placeret”, forklarer Lars med henvisning til EU-dommen, der gør op med retstilstanden for udvekling af data mellem Europa og USA, Safe Harbor-aftalen. ”Afgørelsen er med til at understrege, hvor vigtigt det er at have kontrol over, hvor i verden virksomheden befinder sig digitalt. Og helt praktisk at kunne kontrollere dette. Afgørelsen betyder nemlig at nogle typer af data ikke længere kan rejse frit i samme omfang som tidligere. Hvad der tidligere var en sikker havn for data, bliver ikke længere betragtet som sådan. Og selv om der som udgangspunkt manes til ro, så skaber afgørelsen en naturlig usikkerhed omkring reglernes endelige udformning i morgen. Og kan man som virksomhed leve med denne usikkerhed i forbindelse med sin strategi? Det er i hvert fald et emne, som man bør tage meget seriøst i sine overvejelser omkring sikkerheden og trygheden ved it-outsourcing”.

”Det er jo selvfølgelig en afgørelse, der gør, at vi med vores måde at gå til it-outsourcing-markedet på bliver endnu mere relevante i forhold til den internationale konkurrence, idet virksomheder i endnu større grad bliver nødt til at se sig om efter outsourcing-løsninger, der kan garantere vished for, hvor data rent faktisk befinder sig i verden, for at kunne sikre sig i forhold til fremtidige reguleringer og stramninger. For i dag er privacy naturligt blevet et vigtigt emne. Hverken forbrugeren eller virksomheden har lyst til at leve med at deres data potentielt kompromitteres og udsættes for dataspionage. Derfor mener jeg, at det kommer kunderne til gavn at der nu skabes endnu mere fokus på problematikken omkring, hvor data faktisk er, når de placeres i skyen. Der er brug for mere transparens, men også oplysning om outsourcing af forretningskritiske data i et internationalt marked”.

Der er ingen logisk grund til at vælge en usikker fremtid

”Det er ikke noget, der er kommet bag på os. Vi har arbejdet ud fra en vision om at skabe, hvad vi kalder den danske cloud-model. I GlobalConnect er vi klar til at agere i forhold til denne omskiftelige virkelighed, hvor data er noget, der kan betyde alt for en virksomheds overlevelse, hvorfor vi allerede nu arbejder for at data skal være sikret optimalt.

Det gælder også i forhold til eksterne trusler som fx nye reguleringer og lovkrav. Og det endnu mere efter opkøbet af T26 Technology”, forklarer salgs- og marketingdirektør Lars Lastein og fortsætter: ”Med opkøbet af T26 kan vi nu tilbyde vores kunder at outsource deres it-drift med udgangspunkt i vores vision om den dansk cloud-model. Den nye opsætning gør, at vi nu kan tilbyde en samlet pakke, en dansk funderet outsourcing model, som vi også kalder formanaged outsourcing-løsninger”, forklarer Lars videre. ”T26 har siden opstarten i 2001 arbejdet med it-governance i forbindelse med outsourcing. De bidrager med endnu mere af den ekspertise og forståelse, der gør, at vi kan konkurrere på alle de parametre, som er vigtige for kunderne i dag: Ekspertise, tryghed, omkostningseffektivitet og sikkerhed. Alt sammen med udgangspunkt i en lokal forankret viden om det, der er særligt for danske virksomheder, som baserer sig på vores danske kundebase og udgangspunkt i det hele taget. Afvisningen af Safe Harbor-aftalen bør være et wakeup-call for de virksomheder, der ukritisk outsourcer uden vished for, hvor deres data er. Men også for alle de virksomheder, der tror de ved, hvor de er. Et godt råd er at tjekke med leverandøren: Kan de verificere, hvor dine data er i dag, så du ikke pludselig står på usikker grund i forhold til en ændring i retstilstanden”, lyder rådet fra Lars Lastein.

”I dag har GlobalConnect en løsning på de problematikker, virksomheder ellers kan komme til at møde ved outsourcing til skyen: Den danske cloud-model. Så egentlig er der ikke er nogen logisk grund for at vælge en usikker fremtid for danske virksomheder, når de skal outsource deres it”, afslutter Lars Lastein.


Vurder indlæg:


Handler om: It-sikkerhed, Safe Harbor, Cloud, Politik, It-politik


Lars Lastein

Skrevet af Lars Lastein

Lars Lastein har siden 2008 været ansat i GlobalConnect og udfylder i dag rollen som CSO med overordnet ansvar for salg og marketing. Lars er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i produktudvikling og innovation og har desuden en mastergrad i NLP. Lars har gennem hele sin karriere arbejdet i krydsfeltet mellem teknologi, innovation, marked og ledelse inden for telekommunikation og it.