Forankring af den kommunale it-strategi

[fa icon="calendar"] 05-07-16 14:14 / Skrevet af GlobalConnect A/S

thisted_kommune_it_strategi.png

Vi har talt med Jette Ganzler Kristensen, digitaliseringschef hos Thisted Kommune. Hun forklarer her, hvordan hun arbejder med involvering allerede i strategiprocessen, og hvordan det sikrer sammenhængskraft på tværs af brugere og systemer.

 

Hvordan ser du på it-strategi helt overordnet?

”I dag er it-strategien ikke længere et selvstændigt dokument med stor tyngde. Digitaliseringsstrategien for Thisted Kommune er det bærende element i arbejdet med at bringe kommunen fremad i blandt andet egen it-anvendelse og digitalisering, borgervendte aktiviteter, udvikling af services og effektivisering,” forklarer Jette Ganzler Kristensen, men hun understreger samtidig, at: ”Det kan dog ikke understreges nok, at der naturligvis fortsat skal være strategiske beskrivelser også for den rå drift, ligesom det også vil være nødvendigt at have en holdning til f.eks sourcing. Strategien ses i dag i sammenhæng med KL’s og KOMBIT’s initiativer. ”

 

Hvad er en god en it-strategi for dig?

”It-strategien beskriver ofte principperne, strategien og visionerne for kommunens it-anvendelse. En af de aktuelle overordnede politiske og forvaltningsmæssige målsætninger for den offentlige sektor er, at digital forvaltning skal anvendes som et redskab til at imødegå de udfordringer som den offentlige sektor står overfor i løbet af de kommende år”, opridser Jette Ganzler Kristensen.

 

”It-strategien skal understøtte kommunens opgaver og kerneydelser, og det er vigtigt, at it-strategien ikke alene understøtter rationaliseringer i forvaltningerne, men tillige understøtter kommunens samlede styringsgrundlag”, forklarer Jette Ganzler Kristensen.

 

Hun forklarer videre, at den gode it-strategi skal indeholder svar på hvordan de mest fleksible it-løsninger sikres, hvordan adgangen bedst sikres til informationer og opgaveløsning uafhængig af tid og sted, og endeligt så skal it indgå som et strategisk værktøj i kommunens virke. It skal være et strategisk forandringsværktøj, der kan bruges til at lede organisationen. Derfor skal den være i overensstemmelse med organisationen øvrige arbejde også som styringsværktøj.

 

 

Hvem bør man involvere i processen før og under it-strategiarbejdet?

Inden man går i gang med at udarbejde sin it-strategi bør man huske, at it ikke er en disciplin i sig selv, men at strategien skal skrives ud fra hvorledes den bedst understøtter de opgaver en moderne kommune har. It-strategien kan ikke ses isoleret. Derfor skal man sikre en bred involvering i organisationen.

 

”It- og digitaliseringsstrategien bør besluttes politisk, da den ofte vil have stor betydning for service mod borgeren. Det er også vigtigt, at strategien er forankret i organisationen. Den bør derfor være resultatet af en proces, der er forankret i direktionen. Direktionens ejerskab er vigtig for succesen. Udover direktionen så inddrager vi i Thisted Kommune også fagcheferne, superbrugere, medarbejdere og en tværfaglig projektgruppe inddraget i processen”, konkretiserer Jette Ganzler Kristensen, og fortsætter:

 

”Desuden er et godt samarbejde og en god sparring med leverandørerne på markedet også et must i forhold til at afdække f.eks. tekniske muligheder”.

 

 

Hvordan sikre man forankring af it-strategien i kommunalt regi?

Jette Ganzler Kristensen har fokus på kommunikationen og det tværgående arbejde for at få strategien til at leve. Hun gør derfor opmærksom på at strategien skal kommunikeres effektivt ud i organisationen, hvilket hun arbejder med at gøre på følgende måde:

 

  1. Arbejder med medinddragelse: Organisationens forståelse fra top til bund er meget vigtig for at lykkes med implementering og anvendelse af strategien.
   Afhold informationsmøder i forvaltningerne, ofte både chef og personalemøder for at sikre, at udbredelsen trænge længere ud i organisationen. Offentliggør på intranet. Og arbejd tværfagligt for at sikre sammenhængskraften – også i it-systemer.
   Dediker medarbejdere til de projekter, der bringer it-strategien i spil.

  1. Sikrer medindflydelse: Tydelige målsætninger for de enkelte områder i strategien. Nytteværdien i strategien skal tydeliggøres for organisationen gennem business-planer, opnåelse af bedre service for borgerne, en mere effektiv administration og en stor opbakning fra stabsområdet it og digitalisering til fagchefernes indsats.

  1. Og sørger for følelse af medejerskab:a. skal man huske regelmæssigt at hive it-strategien frem fra skuffen og ud til drøftelse i organisationen, så den bliver bare en lille smule mere del af hverdagen.

 

Om Jette Ganzler Kristensen

Jette Ganzler Kristensen er chef for Center for IT og Digitalisering og hun er derfor ansvarlig for den overordnede digitalisering af Thisted Kommune, men også for den daglige it-drift og –support.

En stor del af hendes arbejder sker på tværs i organisationen, med fokus på at sikre og bidrag til sammenhængskraften i kommunen.

Som chef med reference til direktionen, har hun overordnet ansvarlig for it-strategien.

Om KL

Kommunernes Landsforening, KL, er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Om KOMBIT

KOMBIT er ejet af KL og har til formål at bistå kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne møder i deres dagligdag. I dag kører KOMBIT flere end 30 projekter og har taget de første afgørende skridt mod en konkurrenceudsættelse af kommunernes kritiske it-løsninger. Læs mere på www.kombit.dk.


Vurder indlæg:


Handler om: It-strategi, Offentlig it


GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.