Hvad betyder konsolidering for et it-outsourcing-marked i vækst?

[fa icon="calendar"] 11/07/2016 09.12 / Skrevet af Christian Holm Christensen

 it-outsourcing-marked.jpg

Man bør være naturlig forsigtig, når man som virksomhed vælger at outsource sin it-drift. Det er trods alt forretningskritiske processer og informationer, man overdrager til eksterne. Sikkerheden hos outsourcing-partnere bliver ikke kun påvirket af deres evner til at drive forretning. Også markedet har indflydelse på deres præstationer.  Derfor er ændringer i markedet noget man skal huske at have for øje.

Der er en tendens til konsolidering gennem opkøb i markedet for it-outsourcing

Der er en klar tendens til konsolidering på markedet for it-outsourcing. Det sker som opkøber op af mindre virksomheder i markedet, så der langsomt bliver færre men større at vælge imellem. Konsolidering er dog meget normalt og ikke et krisetegn. Det er noget, man ser ske i alle brancher, når de når en vis modenhed. Et opkøb kan give den opkøbende virksomhed adgang til nye forretningsområder eller det kan styrke eksisterende. Ønsket om styrkelse kan blandt andet ses i GlobalConnects opkøb af T26 Technology tilbage i 2015. Samtidigt giver en fusion også ofte adgang til nye services i det konsoliderede selskab til gavn for kunden.

 

Stort er godt

Så opkøb er godt for kunderne. Som kunde kommer du ind i nogle større sammenhænge. Det giver adgang til klassiske stordriftsfordele som bedre priser og større effektivitet. Og også adgangen til ressourcer og teknologi bør være områder, hvor du oplever forbedringer. Og så er der leveringssikkerheden. Størrelse giver en større sikkerhed mod f.eks. konkurser, der inden for it-outsourcing kan betyde, at kunderne bliver afskåret essentielle forretningsservices og –data. Derfor er stort godt.

 

Derfor er størst er ikke bedst

Men størrelse betyder også hurtigt større afstand mellem dig, der outsourcer og den virksomhed, der skal sørge for din virksomheds vitale it-infrastruktur. Det kan være nærmest umuligt at levere nærhed, hvis tingene bliver for store, som når man arbejder i en international skala, som nogle giganter inden for it-outsourcing gør. Her bliver det hurtigt en udfordring for kunderne at få en gensidig dialog i gang. Man forsvinder hurtigt i mængden, og det samme gør ens muligheder for tilpasning og service, hvis ikke man selv er blandt Fortune 500-virksomhederne.

Det kan hurtigt skævvride magtbalancen mellem køber og sælger, hvis den ene part er, eller i forbindelse med et opkøb bliver, meget større end den anden. Det kan være svært at komme igennem med ønsker eller sikre at særlige lovmæssige krav kan honoreres korrekt, fordi man ikke har nok vægt bag sig til at kunne forhandle på lige kår eller i stille krav til leverandøren.

Det er et udbredt problem særligt internationalt, hvor EU-krav kan være svære at overholde, hvis man ikke kan få vished over hvor ens data er, eller i meget mere jordnære eksempler som ved kundeservice, hvor man forsvinder i et bjerg af tickets fra andre kunder i et callcenter langt fra den ekspertise man behøver, for at kunne drive forretningen videre. Derfor er størst ikke nødvendigvis bedst.

 

Det er ikke markedet, men højdesyge leverandører, du skal vogte dig for

Når en af driverne er at opnå stordriftsfordele, så er der fokus på at få volumen ind i forretningen. Men man skal passe på, at man ikke bliver syg af volumen. Det er enorm vigtigt. Jeg kalder det højdesyge. At man vokser så hurtigt, at man ikke får integreret organisationerne ordentligt. Og ikke mindst sine kunder.

Så selvom konsolideringsønskerne ikke er et krisetegn for markedet i dag, er det stadig et signal for dig, som vil outsource it-drift, og som du skal være opmærksom på. Når man outsourcer vælger man ofte som kunde ud fra en samlet vurdering der giver kunden balance. Konsolideringer på et marked kan nemlig betyde, at du risikerer at miste noget af nærheden, hvis ikke du sikrer dig, at den er en del af forretningsstrategien hos outsourcing-partneren.

 

Nærhed - det nye konkurrenceparameter midt i digitaliseringen

Derfor er kunsten ved konsolidering gennem opkøb at arbejde for at bibeholde den nærheds-DNA, som måtte eksistere mellem leverandør og kunde.

Jeg tror derfor, at vinderne blandt outsourcing-leverandørerne på det danske marked bliver dem som evner at balancere stordriftsfordele, en sikker, teknologisk base med nærheden til kunderne. Nærhed bliver igen et konkurrenceparameter hos både indkøbere og sælgere.

De it-outsourcing-leverandører, der forstår at være der for kunderne som sparringspartnere og som har fokus på kundernes virkelighed, i en grad så de kan bidrage på strategisk niveau bliver vindere.

Men vigtigere endnu for dig, så er det også nærheden, der kan gøre din virksomhed til en vinder, hvis I sørger for at outsource med forståelse for værdien i et nært leverandørforhold. Kun sådan kommer du til at nyde godt af den agilitet, der er essentiel for at blive vinder i den digital tid vi lever i, og som outsourcing giver, når det fungerer. For at tjekke dine behov, kan du eventuelt tage vores outsourcing-indikator.


Vurder indlæg:


Handler om: Forretning, It-outsourcing, It-strategi


Christian Holm Christensen

Skrevet af Christian Holm Christensen

Administrerende direktør i GlobalConnect A/S. Christian Holm Christensen har en baggrund inden for militæret og har en cand.scient.pol.-grad fra Aarhus Universitet. Christian blev ansat i GlobalConnect 2007. Han har stor erfaring fra it-industrien og har haft ledende stillinger hos Mobilix, ButlerNetworks samt arbejdet som selvstændig konsulent med speciale inden for opstart af virksomheder. I alt har han 16 års praktisk erfaring i kontraktforhandling, tele-interconnect og ledelse.