Offentlig it skal hænge bedre sammen

[fa icon="calendar"] 06-03-17 06:55 / Skrevet af GlobalConnect A/S

Befolkningen kræver en øget digitalisering af det offentlige i 2017, og det stiller både krav til kvaliteten og sikkerheden, mener direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen.

blog-2.jpg

Selvom den offentlige sektor er fulgt godt med udviklingen og er digitaliseret på et højt niveau, er der fortsat en del af tage fat på i de kommende år for de it-ansvarlige i det offentlige.

Det mener Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for forskellige led af digitaliseringsarbejdet i den offentlige sektor og driver den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

”Vi er mødt af nogle forventninger fra borgerne om en langt mere sammenhængende offentlig sektor, der er intelligent i forhold til deres behov. Det vil udfordre os rigtig meget, og det vil udfordre vores it-sy-stemer. Vi er bundet af gamle it-systemer, og det bliver en udfordring at flytte det fremad de næste mange år,” siger Lars Frelle-Petersen.

DOWNLOAD GRATIS E-BOG: IT-leder i det offentlige: De største muligheder og  udfordringer i 2017

Mere sammenhæng

En af de ting, borgerne har en forventning til, er en bedre og mere effektiv brug af personlige data.
”De kommende år kommer til at handle om at binde de her data sammen, fordi det handler om at kunne give borgerne nogle mere sammenhængende oplevelser og automatisere serviceydelserne. Det skal vi blive mere effektive til, og det hænger også sammen med, hvordan institutioner arbejder sammen og bruger it-systemer i forhold til hinanden,” siger Lars Frelle-Petersen.

Det gør sig blandt andet gældende på sundheds-, social- og beskæf- tigelsesområdet.

”Der er en kæmpe efterspørgsel efter, at vi bliver mere datadrevne og bruger vores data mere systematisk til at drive vores offentlige myndigheder mere effektivt, og mere baseret på evidens end på mavefornemmelser. Det stiller krav til, at vi bruger dataene mere klogt og bruger dataene mere til at styre de offentlige institutioner.”

Mere levende samarbejde

Men det er ikke bare lige til at skabe og indføre nye moderne løsninger, påpeger Lars Frelle-Petersen.
”Der er en kæmpe udfordring i, at vi gerne vil lave noget nyt, der er smart og moderne, men det kræver også, at de underliggende it-sy- stemer bliver fornyet og moderniseret. Det er fundamentale forandringer, vi skal igennem på de it-system-siderne, hvis vi skal være i stand til at arbejde bedre sammen på tværs.”

I de forandringer spiller leverandørerne af systemerne en stor rolle. Og her opfordrer Lars Frelle-Peteren til, at det offentlige fremadrettet får en anden tilgang til samarbejdet med leverandørerne.

”Vi skal være bedre til et stykke hen ad vejen at have et mere levende samarbejde med leverandørerne. Vi skal sige noget om, hvor vi vil hen, og så skal vi have blik for den samlede levetid for systemerne. Hvad gør man den dag, man skal videre? Det har vi måske ikke altid haft så meget blik for,” siger han.

”Man har måske haft nogle kontrakter, hvor der ikke har været så meget fokus på den løbende udvikling af de pågældende systemer. Vi skal have mere klar bevidsthed om, hvordan vi udbyder og laver aftaler om de systemer. Hvis de er kritiske, er det afgørende hvilken udvikling, der kommer til at foregå omkring de systemer, og hvilke rettigheder, man har til dem. Det vil blive et stigende diskussionsemne og et vigtigt emne at tage fat på, tror jeg,” siger Lars Frelle-Petersen.

Sikkerheden skal øges

I forlængelse af den øgede brug af personlige data i det offentlige, påpeger Lars Frelle-Petersen vigtigheden i, at man forbedrer sikkerheden.

"Vi skal klart øge vores it-sikkerhed og sikre, at borgerne kan være trygge ved den måde, vi behandler data.”
Lars Frelle-Petersen, Direktør i Digitaliseringsstyrelsen

”Kriminaliteten og fremmede magters spionage er flyttet på nettet i dag. Den almindelige fysiske kriminalitet falder, og det handler nu om at gå efter data, og der er den offentlige sektor også et tema ved, at man kan lave forskellige typer hacker-angreb, og man kan kidnappe data fra den offentlige sektor og forlange løsesummer for at stille dem til rådighed,” siger han.

Det udgør et problem, der kræver stort fokus den kommende tid.

”Vi skal klart øge vores it-sikkerhed og sikre, at borgerne kan være trygge ved den måde, vi behandler data,” siger Lars Frelle-Petersen.

Blå bog

Lars Frelle-Petersen er direktør i Digitaliseringsstyrelsen, hvor han har været ansat siden 2011.

 

New Call-to-action


Vurder indlæg:


Handler om: Offentlig it


GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.