Viborg vil være virtuel

[fa icon="calendar"] 03-02-17 13:16 / Skrevet af GlobalConnect A/S

I Viborg Kommune bruger man den teknologiske udvikling til at skabe virtuel kontakt med borgerne. Teknologien er nu så god, at der er masser af muligheder at udnytte i den kommende tid i det offentlige.

blog-5.jpg

”Vi er begyndt at tænke meget mere virtuelt.” I Viborg Kommune har man i den grad åbnet øjnene for de muligheder, den teknologiske udvikling giver for at skabe værdi for borgerne og effektivisere det daglige arbejde.

DOWNLOAD GRATIS E-BOG: IT-leder i det offentlige: De største muligheder og  udfordringer i 2017

For udviklingen er nemlig kommet så langt, at der er masser af tekno- logiske muligheder at udnytte for det offentlige, også allerede i 2017.

Det gælder ikke mindst inden for velfærdsteknologi, der kan beskrives som velfærdsydelser leveret via en smart teknologisk løsning. Jette Hede Skytte er udviklings- og implementeringskonsulent, Job og Velfærd, i Viborg Kommune, hvor der satses stort på at indføre velfærdsteknologiske løsninger.

”Helt overordnet kigger vi velfærdsteknologi ud fra forskellige perspektiver. Hvad får borgeren, medarbejderen og økonomien ud af det, og er der et vækstpotentiale i det i form af lokal vækst,” siger hun.

Hjælp over skærmen

Viborg Kommune er ligesom flere andre udfordret af at dække et meget stort areal, og det kan give udfordringer i forhold til eksempelvis hjemme- og sygepleje.

Derfor kigger man mod hjælp fra teknologien og er lige nu midt i et femårigt udviklingsprojekt, der stopper ved udgangen af 2018, hvor der er fokus på at skabe virtuel kontakt med borgerne igennem videokonferencer.

”Vi arbejder rigtig meget med virtuelle løsninger. Dels arbejder vi med det landsdækkende telemedicinsk sårbehandling, og dels arbejder vi med virtuel hjemme- og sygepleje, hvor vi leverer ydelser ude ved borgerne i stedet for at tage ud og besøge dem,” siger Jette Hede Skytte.

Det betyder, at det hele foregår via en videokonference, hvor borgeren og sygeplejersken kan se hinanden.

”I stedet for at køre ud til en borger og hjælpe med at tage noget medicin fra en æske, så har vi fundet ud af, at borgeren faktisk kan rigtig meget selv, hvis SOSU-hjælperen eller sygeplejersken er på en skærm og kan vejlede.”

Stort potentiale

Lige nu er 121 borgere i kommunen tilknyttet løsningen med vi-deohjælp, og kommunen leverer ifølge Jette Hede Skytte 30.000 ”besøg” årligt på denne måde.

I starten af forløbet blev der leveret fibernet til de borgere, der skulle være med i projektet, fordi den mobile dækning ikke var helt i top alle steder. Det er anderledes nu.

”Nu har vi en tablet og et 4G-modem med ud til borgerne, og så er det let for personalet at stille op. Det er blevet meget mere simpelt. Dækningen bliver hele tiden bedre, også i vores område. Det er meget få steder, der er problemer,” siger Jette Hede Skytte, der ser gode muligheder for at videreudvikle løsningen.

”Det er der nogle ydelser, der er rigtig stort potentiale i,” siger hun og påpeger, at borgerne er rigtig glade for løsningen, blandt andet fordi de slipper for at få personalet ind i hjemmet.

Lige nu er den virtuelle satsning et forskningsprojekt, der følges af Aalborg Universitet og IT-Universitetet i København. Derfor koster det også Viborg Kommune penge lige i øjeblikket, men sådan regner Jette Hede Skytte ikke med, det fortsætter med at være.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi når hen i en driftssituation, så vil der ligge nogle besparelser i det. Vi får frigivet nogle penge, som kan bruges til noget andet.”

Jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi når hen i en driftssituation, så vil der ligge nogle besparelser i det. Vi får frigivet nogle penge, som kan bruges til noget andet.”
Jette Hede Skytte, Udviklings- og implementeringskonsulent i Viborg Kommune

Målet er, at der i fremtiden både vil være almindelige besøg hos borgerne og virtuelle konsultationer.

Mere på tegnebrættet

Viborg Kommunes virtuelle satsning stopper ikke ved hjemme- og sygepleje. Allerede næste år bygges der på.

”Vi er en stor kommune. Hvis vi har borgere på Rehabiliteringscenter Viborg, er der læger, der ikke kører dertil, fordi der er for langt. Vores næste initiativ er, at vi skal prøve at have nogle lægepraksisser med i projektet for at se på, hvordan vi kan bruge det. Det bliver rigtig spænd-ende at se, hvilken kvalitet det giver,” siger Jette Hede Skytte.

Blå bog

Jette Hede Skytte er udviklings- og implementeringskonsulent i Viborg Kommune med særligt fokus på velfærdsteknologi. 

New Call-to-action


Vurder indlæg:


Handler om: Offentlig it


GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.