Databeredskabsplaner: Unødigt ekstraarbejde eller sikring af konkurrencefordele?

[fa icon="calendar'] 22-12-15 09:35 / Skrevet af GlobalConnect A/S ( It-sikkerhed, Driftssikkerhed, Forretning, Datasikkerhed )

Investeringer i redundante løsninger til virksomhedens it-infrastruktur og i tiltag, der skal øge datasikkerheden, har det med at blive anset som forsikringer. Noget der måske vil blive nødvendigt, men som langt hen ad vejen kan undværes, for det rammer nok ikke os.

Læs videre [fa icon="long-arrow-right"]