Besøg af fremtidens tech-talenter

[fa icon="calendar"] 13-04-18 10:20 / Skrevet af GlobalConnect A/S

Borgerskolen i Taastrup var på besøg hos GlobalConnect A/S. Eleverne, der går i 6. til 8. klasse, havde op til besøget været igennem et intensivt undervisningsforløb, hvor de blandt andet havde programmeret deres egne computerspil.

IMG_2043

 

Borgerskolen på besøg hos GlobalConnect A/S

Som afslutning på et undervisningsforløb om programmering, hvor elever fra Borgerskolen havde programmeret deres egne computerspil, var der af lærerne arrangeret et besøg hos internetvirksomheden GlobalConnect A/S. Her fik de mulighed for at komme ud at se, hvordan internettet virker, og høre om, hvorfor programmering bliver stadig vigtigere for dem at kunne.

Underviser på Borgerskolen, Mathilde Jakobsen, kunne efter besøget fortælle, at det var tydeligt, at eleverne havde fået et indblik i virkelighedens arbejdsmarked og den seriøsitet, som gennemsyrer en professionel virksomhed, hvilket også var den oprindelige tanke med besøget at gøre undervisningen i programmering og kode konkret og relevant for eleverne med et virksomhedsbesøg.

”Det er vigtigt, at elever, der faktisk gerne vil lære at kode og programmere, også får muligheden for at lære om det allerede i folkeskolen. Og det er vi i GlobalConnect glade for at kunne støtte op om ved at invitere fremtidens digitale talenter indenfor,” forklarer Pernille Simonsen Ravn, der er vicedirektør i selskabet med hovedkontor i Taastrup.

 

IMG_2029

 

Computerspil er med til at skabe fremtidens digitale talenter

”At det nu er muligt at lege programmering ind i de unge ved for eksempel at få dem til at programmere deres egne computerspil som de har gjort her, det er jo fantastisk. Men det vigtigt for os voksne – forældre, undervisere og politikere – at huske på, at det der her måske ligner leg, det er brand alvorligt. Som internetvirksomhed kan vi se en klar tendens i samfundet; Hvis man skal kunne følge med på fremtiden jobmarked, så skal man som minimum have en basal forståelse af, hvordan et computerprogram er opbygget”, konstaterer Pernille Simonsen Ravn og forklarer, at der på dagen blev vist både kreative og teknisk krævende løsninger frem af eleverne, der præsenterede deres computerspil for et udvalg af eksperter fra GlobalConnect.

 

IMG_2048

 

Det er ikke længere nok at være superbruger af Office-pakken

”Ikke alle skal kunne programmere avancerede ting og skabe det nye Google, men vores unge kommer alle til at skulle kunne forstå programmering. Ikke bare at kunne skriver superbruger af Office-pakken på CV’et, som deres forældres generation har kunne nøjes med. Programmering bliver lige så vigtigt for dem at kunne som matematik og dansk har været frem til nu. De skal nemlig begynde at kunne skabe og ikke bare forbruge de digitale muligheder.”

I dag er programmering ikke på skoleskemaet i folkeskolen, men det er et område, der fra erhvervslivet arbejdes aktivt med at få sat på den politiske dagsorden, da man her over en bred kam i dag ser ind i en fremtid, hvor de digitale kompetencer hos medarbejderne i langt højere grad bliver afgørende for konkurrenceevnen.

”Vi er ikke alle hajer til dansk og matematik, men vi bliver nødt til at have en basal forståelse for fagene. Det er fag, som ikke er til at komme udenom, hvis man skal kunne klare sig i samfundet i dag. Det samme bliver programmering i en meget nær fremtid. Derfor er det dejligt at se en skole som Borgerskolen, der går foran og på eget initiativ starter sådan et forløb op om programmering og digitalisering indtil det forhåbentlig kommer på skoleskemaet inden længe for alle elever i den danske folkeskole,” afslutter Pernille Simonsen Ravn.

IMG_2057


Vurder indlæg:

GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.