Big data – start i det små

[fa icon="calendar"] 21-09-16 15:20 / Skrevet af Henrik Bo Hansen

Big-data.jpg

Langt de fleste af os har hørt om big data. Mange taler også gladeligt om, hvor vigtigt big data er. Men få har faktisk knækket nødden og gjort big data konkret og brugbart. Derfor har vi skrevet en lille guide tænkt til at inspirere i det små, så du også kan komme godt igang med at gøre big data mere konkret i din hverdag.

Det er en udbredt holdning i erhvervslivet, at big data i et eller andet omfang er nødvendigt. Desværre er der ikke helt samme klare viden om, hvordan det så skal konkretiseres. Det vil jeg gerne komme med nogle gode råd til, så din virksomhed kan komme i gang med at bruge big data - og opnå en succes med det.

 

Hvad er big data?

Kort fortalt er big data konceptet at indsamle så meget data som muligt, for efterfølgende at kunne se trends. For at man kunne bruge den definition til noget, skal man dog først forstå, hvad data dækker over. Der findes overordnet to typer data: Clean data og dirty data.

 

Clean (structured) data er eksakte data, hvor validiteten er helt i top. De er ofte styret af en datamodel. Det er den type data som de fleste virksomheder i dag allerede arbejder med at indsamle. Det kan være ordresystemer eller systemer til lagerstyring og regnskab. Men det kan også være noget så simple som et regneark, hvor der er sat system i dataen.

 

Dirty (unstructured) data er store mænge data, hvor indholdet er af mere tvivlsom kvalitet hvad angår validitet, men hvor mængden af data gør det muligt at udlede eller at antage at noget er på en bestemt måde. Det et godt eksempel på dette kunne være et arkiv over e-mails. De har en fælles tidslig struktur (alle indeholder dato og tidspunkt), men indholdet kan være hvad som helst, der er ingen særlig form.

 

 

Kravl før du går

Nogle gange er det enkleste ofte det mest effektive. Big data er i de manges opfattelse en stor og kompleks proces, hvor massive mængder data skal gennemtravles og man finder svaret på alt. Og det kan det være.

Men nogle gange kan det være ret enkelt at få værdifulde resultater, der gør virksomheden i stand til at træffe beslutninger, som kan optimere eller direkte spare i udgifter.

 

Vælg dit fokus

En af de største fejl som begås ved en implementering af big data er at forventningen til, at en masse ny data giver masser af idéer til optimering eller besparelse. Det er ofte en ændring i tankegang samt de små indledede projekter, der skaber de fremtidige værdiskabende projekter.

En gode måde at komme i gang på er at vælge en simpelt projekt og så bygge videre på det på datasiden.

 

Et tænkt eksempel: Et trafikselskab

Et trafikselskab driver buslinjer med mellem lange distancer. De har et mål om at blive bedre til at lave fleet management på vedligeholdelsesniveau.

Busserne køres til regelmæssig vedligeholdelse efter en tidsbaseret plan, der opleves alligevel driftstop på busserne med jævne mellemrum, til stor gene for de rejsende.

Trafikselskabet får installeret et modul, der kan indsamle en stor mænge data omkring afstand hastighed, kørte kilometer mm.

Alle disse data bliver kontinuerligt indsamlet og beregnet, så det ud fra disse data bliver muligt at ”forudsigelig” vedligeholdelsen af busflåden, altså at kunne se hvornår busserne faktisk har brug for vedligeholdelse frem for blot at lade det styre af et foruddefineret tidsspænd.

Dette har betydning for bussernes stand og dermed vil det i teorien kunne være medvirkende til at de kan være mere tid på vejen til fordel for kunderne og ikke mindst bundlinjen. I eksemplet her giver big data altså mulighed for at optimere og bruge materiel bedre og smartere, samt lavere vedligeholdelsesudgifter.

Følgende ting er nu muligt at få indblik samt optimere.

  • Kørte kilometer mellem nedbrud (bedre vedligeholdelse)
  • Kørte kilometer mellem skader (bedre forsikringspræmie)
  • Placering på rute (bedre til at informere om forsinkelse til rejsende)
  • Trafikmønstre over tid (bedre trafik planlægning)
  • Økonomiserende kørsel (dokumenteret grøn profil samt brændstof optimering)

Dette er et afgrænset eksempel på, hvordan big data kan bruges i en afgrænset del af forretningen. Men det stopper ikke her. Busselskabet vil med udgangspunkt i det afgrænset forsøg kunne bygge videre på erfaringerne – og forhåbentligt succeserne. Så det er bare starten.

Men lad vær med at starte med at tænke dit første big data-projekt så stort, at det dækker hele virksomheden fra dag et – start i det små!

Vurder indlæg:


Handler om: Strategi, Big data


Henrik Bo Hansen

Skrevet af Henrik Bo Hansen

Henrik Bo Hansen, har i mange år arbejdet med internettet og sikkerhed som fokus – fra han i 1998 startede som internet-supporter, frem til i dag, hvor han er Strategic Technology Officer hos Zibra A/S & GlobalConnect A/S.