Er vi (stadig) lemminger?

[fa icon="calendar"] 27-07-16 08:53 / Skrevet af Søren Peters

lemminger_lav.png

I 90’erne ville alle virksomheder have store, specialdesignede it-systemer. I dag løber alle den modsatte vej; efter cloud og standardløsninger. Ifølge en it-mand, der har været med hele vejen, har vi bare ikke lært den virkelige lektie.

Det er et markant fokusskifte, der er sket i it-branchen over de sidste år. Fra de komplekse in-house-løsninger og tilsvarende store it-afdelinger til dagens trend med at outsource mest muligt. De fleste vil hævde, at vi er blevet klogere.


Det er Søren Peters ikke tilbøjelig til at være enig i. Han er direktør for outsourcing i GlobalConnect og har som mangeårigt medlem af it-branchen været førstehåndsvidne til kursskiftet. Ifølge ham er mange virksomheder godt i gang med at gentage fortidens fejl, bare med omvendt fortegn.


”Der er åbenlyse problemer ved datidens tilgang og ligeså åbenlyse fordele ved cloud og standardisering. Men alt for mange kaster sig lidt for kritikløst over de nye muligheder. Man er som lemminger drejet væk fra den ene kant, bare for at sætte kurs mod en anden; man er ved at skabe nogle helt nye problemer for sig selv,” siger Søren Peters.

 

Sulten har taget over

Baggrunden for udtalelsen skal findes tilbage i 90’erne og systemerne, man dengang byggede. ”De store monolitsystemer virkede. Men de var også dyre, svære at ændre og blev ofte en stopklods for forretningen. Samtidig må man nok indse, at mange it-afdelinger ikke altid opførte sig som om, de var til for forretningen. Det har slidt voldsomt på tålmodighed og goodwill i forhold til resten af organisationen,” fortæller Søren Peters.


Konsekvensen ser han i dag, hvor beslutninger om outsourcing i mange virksomheder dikteres af ledelser og bestyrelser. Herunder konkrete leverandør- og teknologivalg. Samtidig pibler uautoriserede standardløsninger mange steder frem nedefra, blandt medarbejdere der har mistet tålmodigheden med it-afdelingen.


”Sulten efter de nye muligheder har taget over for den sunde fornuft. Der er ingen egentlig plan. Problemet er, at den nye distribuerede verden er svær at manøvrere i. Her er ingen lette løsninger, hvor forjættende tanken end kan være,” siger Søren Peters.

 

Bivirkninger

”Cloud og standardisering er ikke vidunderpiller uden bivirkninger, og de kan ikke ordineres til alt. Det tror jeg egentlig, at 99 % af alle it-chefer vil give mig ret i. Det afspejles bare ikke i de beslutninger, vi ser, der bliver taget i mange virksomheder,” siger Søren Peters.


Hvordan sikrer man for eksempel en “varm linje” at ringe til, hvis man har flyttet alle servere ud på en cloud-service uden kendte SLA’er? Hvad sker der, når den er nede? Må man bare pænt vente på, den kommer op igen? Hvem kontakter man for status? Hvad hvis løsningen kræver tilpasninger? Kan man det? Alt for mange har købt standardiserede løsninger og en dag indset, at de ikke kan tilpasses godt nok,” siger Søren Peters.


Han mener, at man er nødt til at gøre mere ud af at forstå perspektiverne i de beslutninger, man tager. På den måde får man sat nogle langsigtede krav til sine løsninger og leverandører i stedet for alene at fokusere på pris, leverandør-brands og lignende.


”Man er nødt til at være kritisk og skabe nogle helt rene snitflader i forhold til sine kontrakter. Samtidig skal man sætte klare krav og spilleregler internt. Som ledelse har man et ansvar for at tage dialogen med sin it-afdeling og ikke blot skubbe krav videre. Man må sætte nogle forretningsmæssige mål, der understøtter udviklingen, men ikke diktere konkrete it-løsninger eller teknologivalg. Ellers bliver det svært at undslippe lemminge-effekten,” fastslår Søren Peters. 


Vurder indlæg:


Handler om: Forretning, Strategi, It-outsourcing, It-strategi


Søren Peters

Skrevet af Søren Peters

Søren Peters er Vice President i GlobalConnect A/S og har ansvaret for forretningsenheden Strategic Outsourcing Group. Søren Peters kommer fra en stilling som adm. direktør i T26 Technology A/S, som i 2015 blev opkøbt af GlobalConnect A/S.