Den gode it-strategi gør det komplekse simpelt

[fa icon="calendar"] 02-06-16 16:11 / Skrevet af Pernille Simonsen Ravn

 C6J16TFD75.jpg

Vi har sat Pernille Simonsen Ravn, CTO hos GlobalConnect A/S, i stævne og spurgt ind til, hvordan hun arbejder med it-strategi.

Hvorfor skal man overhovedet lave en it-strategi?

I en tid med uanede muligheder for at effektivisere og optimere vha. teknologi, så er en god it-strategi essentiel for forretningen. Og ikke mindst for folk som mig, der skal argumentere for de valg og tilvalg, som jeg fremlægger for min bestyrelse. Ellers bliver man hurtigt løbet over ende i beslutningsprocesserne af den øvrige forretning, og man risikerer at ende med at it hurtigt fremstår mere som en stopklods. Det er vigtigt at få skabt forståelse for, at it giver forretningsværdi. Det er meget mere end blot hardware, og den funktion leverandøren en gang har sendt ind.

Dels fordi man måske ikke har haft det fulde overblik over teknologierne inden for et givet område, f.eks. helt basalt om de er de rette i forhold til organisationens krav, men også om man har ressourcerne til at udnytte teknologierne optimalt, så investeringen ikke blot samler støv.

It-teknologi udvikler sig hurtigere, end man som virksomhed kan nå at investere, og det medfører bare rigtig hurtigt problemer, hvis man ikke har en klar strategi at arbejde ud fra. Så bliver man hurtigt løbet over ende. Enten af fejlinvesteringer eller af manglen på ressourcer, der skal følge med til at udnytte mulighederne.

  

Hvad har særlig indflydelse for dit strategiarbejde?

Jeg er altid bevidst om, at de investeringer, som mit strategiarbejder afføder har stor indflydelse på vores kunders forretninger hvad enten de har fuld it-outsourcing eller ’blot’ en enkel internetforbindelse fra os. Derfor lægger jeg en stor indsats i at sikre, at mit strategiske arbejde kan få et liv, når det senere skal realiseres og implementeres i organisationen. Det handler i høj grad om at sikre agilitet, god slut-kundeoplevelse og drift stabilitet. Det bliver ikke lavet til skuffen.

Arbejdet med at skabe it-strategier, der kan implementeres, kræver, at man har fokus på den svære kunst at skabe holdningsændringer hos forretningens øverste beslutningstagere. De skal måske ’have øjnene op’ for vigtigheden og mulighederne ved at investere i it og forstå konsekvensen af ikke at gøre det. Samtidig skal også medarbejdernes omstillingsparathed tages med i overvejelserne. Ny teknologi kan hurtigt kræve, at medarbejdere skal tilegne sig nye arbejdsvaner, for at implementeringen af strategien bliver en succes.

Derfor bliver valget af materiel eller outsourcing-model noget groft sagt hurtigt den ’lette del’ af strategiarbejdet. Implementeringen er det lange seje træk. Særligt, hvis man vælger, at man selv skal kunne løse alt inden for virksomhedens egne mure. Og i særdeleshed, hvis man fra ledelsens side ikke ser virksomheden som afhængig af it.

Det er min fordel, at vi i GlobalConnect lever af teknologi. Det gør, at der i direktionen allerede er konsensus om, at it er noget der er kommet for at blive, og som kræver ressourcer. Men det gør det ikke mindre svært at arbejde med folks holdninger og vaner, som løbende skal ændres, når en ny strategi skal implementeres. Derfor er det stadig et væsentligt punkt i mit arbejde med vores it-strategi.

 

Hvordan vejleder man sin ledelse om it-strategi?

Det kræver først og fremmest, at man løfter sig op af sit ressortområde og tænker it ind i den overordnede forretningsstrategi. Ellers bliver det hurtigt blot et spørgsmål om ressourcer og noget, der ses som en simpel udgiftspost, der måske kan skæres lige lov lig meget i.

Derfor skal man som it-ansvarlig selektere i teknologierne og oplyse om både mulighederne og begrænsningerne, som de forskellige teknologivalg og -fravalg skaber efterlader forretningen med. Du har muligheden for at påvirke forretningsstrategien, da teknologien er en key driver for vækst og succes.

Derved minimerer man risikoen for, at der bliver truffet valg baseret på manglende indsigt rundt om i organisationen – eller at en afdeling eller, i værste fald, at en overordnet beslutningstager ukritisk forelsker sig i en teknologi bare fordi den er ’ny’ og trækker implementeringsansvaret ned over hovedet på dig: ”Værsgo, her er en cirkel. Sørg for at den bliver en succesfuld firkant”.

Her er et godt eksempel cloud, der i dag ofte er mirakelkuren, der får alle it-problematikker til at forsvinde. Men hvor forsvinder de hen kan man fristes til at spørge? Og hvilken type cloud er den rigtige? Og er der måske tale om at der skal tænkes flere skyer ind i strategien alt efter de data og ressourceoptimering? Hvad skal sikkerhedsprofilen være?  Og helt lavpraktisk, kan vi dokumentere og juridisk forsvare valgene?

 

Hvad skal man huske, når man giver sig i kast med sin it-strategi?

It har ofte potentiale til at løfte produktiviteten og bundlinjen. Men det kan i den grad også være med til at holde et ellers lovende potentiale tilbage, hvis der enten investeres forkert, eller hvis it bliver holdt ude af eller i værste fald modarbejder forretningen bl.a. pga. manglende viden hos beslutningstagere. Så man skal huske på, at it-strategien ikke bare skal være en indkøbsliste, hvor du nedskriver det ’jern’ du vil indkøbe eller outsource til.

Se i stedet på, hvordan teknologi kan bruges til at bidrage og allerhelst løfte forretningen videre. Enten ved at effektivisere eller ved at kunne levere ny business intelligence og lign. Og argumenter så for dine betragtninger – også dine fravalg. Støb kuglerne til beslutningstageren

 

Hvad er en gode it-strategi for dig?

Den gode it-strategi kan operationaliseres af de relevante stakeholders. Det kræver, at de er gjort klar over, hvad målet med strategien er, hvor strategien skal føre virksomheden eller dem som medarbejdere hen og med udgangspunkt i dette skal den gøre det klart, hvorfor de skal slutte op om den. Derfor kan det godt være, at it-strategien på overfladen handler om teknik. Men det, der skal sikre, at teknikken og teknologierne (og dermed strategien) bliver en succes, det er mennesker.

Derfor sætter det krav til, at du tænker implementering ind i den helt fra start. Din it-strategi skal lede en forandringsproces – en opgave der ikke må undervurderes. It rør alle dele af virksomheden. Der er en tendens til større integration mellem forskellige systemer og dermed større afhængighed og kompleksitet.

Derfor er den gode it-strategi den, der formår at gøre det komplekse simpelt. Uden at ende som en simpel indkøbsliste.


Vurder indlæg:


Handler om: Forretning, Strategi, It-strategi


Pernille Simonsen Ravn

Skrevet af Pernille Simonsen Ravn

Pernille Ravn er uddannet som Eksportingeniør fra the Engineering College of Copenhagen. Pernille Ravn blev ansat i GlobalConnect i sommeren 2000 og har haft ansvaret for opbygning af områderne marketing, salgssupport og service delivery, før hun i 2011 blev teknisk chef for GlobalConnects tekniske afdeling. Pernille Ravns hovedfokus og hovedmålsætninger har altid været planlægning og implementering af processer samt nødvendige værktøjer for at støtte GlobalConnects forretning – med fokus på kundetilfredshed og ændringer i markedet.