It-direktør – direktør for hele butikken

[fa icon="calendar"] 13-12-16 11:00 / Skrevet af GlobalConnect A/S

It-direktør.jpg

Tre ting kendetegner en god it-direktør: Han eller hun skal kende forskellen mellem drift, samspil og innovation, tænke forretning frem for teknik og måske især sikre, at de andre fagdirektører kender it-potentialet. Det kan gøre it-direktøren overflødig, siger universitetslektor i virksomhedsledelse fra Aarhus Universitet.

”Der er it i alting, og it har afgørende betydning for alle dele af en moderne forretning.”
Det er en indlysende og gammelkendt sandhed, men nogle gange er man bare nødt til at gentage den slags, fordi det ikke er til at komme udenom. Og udsagnet er centralt og grundlæggende for en moderne it-direktør, fordi det kalder på tre grundlæggende kompetencer, som han eller hun bør besidde: Teknologi og forretning skal kunne sammentænkes, man skal have indgående kendskab til drift, samspil og innovation, og så skal it-direktøren kunne lære fra sig og gøre sig selv overflødig.
– Teknologi og forretning hænger sammen, og digitalisering har betydning for alle elementer i en virksomhed. Det stiller i virkeligheden store krav til it-direktøren, og det stiller også store krav til resten af ledelsen. De skal nemlig alle forholde sig aktivt til it, siger adjunkt på Institut for virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, Lars Haahr, og tilføjer:
– At it er en faktor overalt kan i virkeligheden gøre selve it-direktøren overflødig på den lange bane, fordi hele forretningen og resten af ledelsen skal have it-direktørens kompetencer.

Et ben i hver lejr

Lad os lige tage it-direktørens kernekompetencer fra en ende af. Først og fremmest skal en it-direktør have sine to ben plantet solidt i forskellige lejre: Det ene ben er et grundigt og altid aktuelt kendskab til it-teknologiske udfordringer og muligheder. Det andet ben er et grundigt kendskab til virksomhedens forretning.
Man kan ikke nøjes med at stå på et ben i det spil.
– It skal altid tænkes ind som en faktor i forretningen. Det er en dobbelthed, der er afgørende for it-direktøren, understreger Lars Haahr.
Han erkender, at det først er i de senere år, uddannelserne er kommet med på den vogn. Det betyder, at mange af de it-direktører, der er ude i virksomhederne i dag, enten har en teknisk, it-faglig baggrund og selv har lært sig noget om ledelse og forretning. Eller omvendt har en handelsmæssig uddannelse med marketing og ledelse og har erhvervet sig teknologisk knowhow og forståelse for digitaliseringsprocesserne undervejs.
– Vi har ikke haft tradition for at kombinere teknologi og forretning i uddannelserne. Men der er en gryende forståelse, og der er ingen tvivl om, at den sammenhæng er kommet for at blive, siger lektor i virksomhedsledelse Lars Haahr.

Drift og udvikling er to vidt forskellige ting

Alle de store konsulentvirksomheder har modeller for, hvordan man opdeler og anskuer en virksomheds it-opgaver. Nogle af dem, som eksempelvis Gartner og McKinsey, opdeler dem i to områder – andre i tre zoner.
– En it-direktør skal kende banen og kunne skelne opgaverne og udfordringerne klart fra hinanden. Desuden klart vide hvor medarbejdere med forskellige profiler skal placeres, siger Lars Haahr.
Den ene zone er forsvarszonen også kaldet driftsområdet. Her gælder det om at sikre stabil og sikker drift af virksomhedens it. I den stik modsatte ende har vi den it, der handler om innovation og udvikling. Der gælder helt andre regler.
– Den zone er testing ground, en sandkasse eller en legeplads, hvor der ikke skal være de samme krav om overholdelse af regler og begrænsninger. Det er her, de innovative kræfter skal have stillet ressourcer til rådighed og mulighed for at bringe forretningen videre ved hjælp af it, forklarer Lars Haahr og henviser blandt andet til Danske Banks såkaldte Project X, der fik frie hænder til at udvikle MobilePay. Endda med risiko for løsningen kan kannibalisere bankens eksisterende kerneforretning.
– Det er en ren kopi af Googles Project X. Det gælder om at finde nye veje. En it-direktør kan opleve, it-medarbejdere rejser, fordi de ikke får lov til at udvikle nyt. Dem skal han i stedet sende op i innovationszonen, forklarer Lars Haahr.

Alle bliver it-direktører

Nogle modeller arbejder også med et midterfelt mellem drift og innovation. Det er her, virksomhedens it kommer i spil til aktivt at binde forretningen sammen.
– Det er et samspil mellem mennesker og teknik, der handler om gennemsigtighed og samspil. Her har it-arkitekturen til formål at sikre, at produktionen kan se, hvad der foregår ovre i marketing – og omvendt. Det er typisk her mange af virksomhedens systemer ligger som BI, ERP osv. Det er et tredje felt, som it-direktøren skal kende på rygmarven, siger Lars Haahr.
De to første kompetencer leder direkte hen til, at it-direktøren fra historisk set at have været en specialiseret funktion er gået hen blevet en generel og central faktor i virksomheden.
En faktor, der spiller ind i alle aspekter af virksomheden og derfor også skal sikre, at de andre fagområder kender og forstår it.
– På lang sigt resulterer det måske ligefrem i, at it-direktøren gør sig selv overflødig som institution, for it er det hele. Det ser vi faktisk allerede i dag, hvor SKAT har udfaset it-direktøren. I fremtiden får vi måske ikke en særlig direktør for it. Det skal de alle varetage, siger lektor Lars Haahr fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.


Vurder indlæg:


Handler om: It-ledelse, it-kompetencer


GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.