Sådan tænker du it og digitalisering ind i strategiarbejdet

[fa icon="calendar"] 29-08-16 14:29 / Skrevet af GlobalConnect A/S

Strategy.jpg

I en digitaliseret verden kommer du aldrig til at overhale konkurrenterne uden en toptunet it-strategi. Få råd til, hvordan direktionen kan udvikle en it-strategi, som understøtter jeres forretningsstrategi.

De fleste virksomheder arbejder minutiøst med at overveje og definere overordnede mål og strategier. Det er smart, for det er et ganske klogt træk, hvis man vil sikre succes og fremdrift.

De mere strategisk modne virksomheder arbejder endvidere med strategier inden for f.eks. økonomi, salg, marketing, HR og produkt- og serviceområder – alt sammen noget, som skal understøtte virksomhedsmålene. Men når det handler om at tænke it-strategi og digitalisering ind i det overordnede strategiarbejde, kommer mange til kort.

Men hvorfor er det overhovedet vigtig at have it-strategi med på det strategiske masterboard?

 

It-strategi kan sikre jer førertrøjen

Man kommer ikke uden om, at teknologi og digitalisering aldrig før har haft en så fundamental rolle for udviklingen i både samfund og virksomheder. Og for at kunne konkurrere i denne nye virkelighed, skal virksomhederne være i stand til at udnytte de nye teknologiske muligheder. Og ikke nok med det, skal de også kunne tilpasse sig medførte ændringer i f.eks. markedsvilkår, kundepræferencer og konkurrent-aktivitet.

Det er her, at kravene til virksomhedens it-strategi skærpes. Teknologien skal ikke kun udnyttes til at skabe værdi – ændringen skal også ske i et hæsblæsende tempo. Det samme tempo, som den teknologiske udvikling har lagt for dagen.

Det betyder, at virksomheder er nødt til at kridte skoene og finde den spidsede blyant frem, når de skal udvikle it-strategier. Det er den eneste måde de kan indtage eller beholde førertrøjen.

 

Vejen til det gode it-strategiarbejde

En ting er erkendelsen af, at it bør have en fast plads i det strategiske arbejde – noget andet er, hvordan man helt konkret inkorporerer den strategi. Som udgangspunkt skal du tænke over disse tre ting:

 

Fokuser på det store billede. Når I taler om og planlægger jeres it-fremtid, er det vigtigt, at disse samtaler ikke primært drejer sig om teknologiske løsninger. De skal snarere fokusere på branchens og virksomhedens behov, muligheder og udfordringer – og hvordan it kan understøtte i de forskellige aspekter. It bør som minimum have til opgave at identificere løsninger til alle de behov, som virksomheden har inden for det teknologiske område.

 

Se fremad og prioriter budgettet. It-strategien skal udstikke den fremtidige retning for its funktion i virksomheden. Den skal dertil sikre, at it-budgettet bliver brugt på aktiviteter, som er værdiskabende for virksomheden. Tilsammen skal det skabe værdi for virksomhedens stakeholders og sørge for, at der er maximalt ROI på it-investeringerne.

 

Revider ofte. Du skal helt overordnet tænke på, at it-strategi skal være en iterativ proces, som strømliner jeres it-kapaciteter med forretningsstrategien – altså en strategi, som ofte bliver taget op og revurderet og optimeret.

Traditionelt bliver it-strategier kun opdateret og kommunikeret på årsbasis – normalt som følge af budget-cyklusser. Men hvis man vil sikre, at it-strategien rent faktisk understøtter en førerposition, så kræver det, at man er klar til inkorporere eksempelvis nye teknologier, som har potentiale til at styrke virksomheden, med det samme. Og så er en et-års-cyklus ofte for lang.

 

7 trin til at tænke it og digitalisering ind i strategiarbejdet

Det er tid til at grave sig endnu længere ned i det strategisk arbejde, for nu er vi nået til den helt konkrete proces, der beskriver, hvordan I indtænker og strømliner jeres it-strategi med forretningsstrategien.

Denne strategiske tilgang er baseret på en mere agil indgangsvinkel, hvor der er taget højde for behovet for fart og fleksibilitet. Men den har stadig mange af de samme grundelementer som en klassisk it-strategi, så de fleste vil kunne bruge skabelonen på deres egen virksomhed.

De syv trin er:

  1. Identificer de forretningsmæssige muligheder inden for teknologi, der vil være behov for i løbet af den periode, som organisationens nuværende strategi og vision strækker sig over.
  1. Udvikl en nuanceret vision for virksomhedens it-arbejde, der beskriver de vigtigste teknologiske funktioner eller/og egenskaber, som virksomheden får brug for at understøtte forretningsstrategi.
  1. Nå til enighed om, at planlægningshorisonten er tilpasset behovet for en iterativ it-strategi. Virksomheder, der opererer på hurtigt omskiftelige markeder, kan have behov for at arbejde med en 6-12 måneders horisont, mens virksomheder på mere stabile markeder kan vælge en 12-24 måneders planlægningsperiode.
  1. Bestem de forretningsmæssige muligheder inden teknologi, der er aktuelle i løbet af den aftalte periode. Vurder herefter forskellene mellem den nuværende og den ønskede kapacitet.
  1. Identificer og prioriter de teknologiske initiativer, der er nødvendige for at løse eventuelle huller mellem den nuværende og den ønskede kapacitet.
  1. Udvikl en køreplan, som viser de initiativer, der vil blive igangsat (og evt. gennemført) i den aftalte periode.
  1. Gentag trin 3-6 mod slutningen af den aktuelle planlægningshorisont, så I er klar til den næste periode. Gentag desuden trin 1-6 hver gang virksomhedens vision og strategi bliver opdateret.

Vurder indlæg:


Handler om: Forretning, Strategi, It-strategi


GlobalConnect A/S

Skrevet af GlobalConnect A/S

GlobalConnect er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 15.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 og har i dag mere end 280 medarbejdere og hovedkontor i Taastrup. Virksomheden havde i 2016 en omsætning på 607 mio. kr. Læs mere på www.globalconnect.dk.